Hagalunds
Tvätterimuseum
/Stockholm Museum of Laundry
 
 
Välkommen till Hagalunds Tvätterimuseum
/Stockholm Museum of Laundry
 
Tvätterimuseet ligger i Vårby Haga, Huddinge kommun, T-station Masmo,
mellan Vårby Gård och Fittja.
Hagalund är det gamla namnet på tvättarbostället och kommer av gården Haga,
under Vårby gård, som fram till början av 1900-talet låg här i närheten.
Läs i Bygd och Natur nr 1/2015 om Tvätterimuseet som förortshistoria
> BoN nr1 2015 tvatterimuseet.pdf
 
Olle Magnussons konstverk "Torkväder" - vägvisare till Tvätterimuseet, bestående av 3 stora
vindflöjlar i plåt av lakan, långkalsong och skjorta, är sedan 25/4 2016 installerad vid
Masmo T-station/Masmo Torg intill gångtunneln under Glömstavägen/Botkyrkaleden.
Mer info: www.ollemagnusson.se
 
NÄSTA visning av Tvätterimuseet
 
Kvällsbyk den 26 maj 2016. Visning kl.18. entré 20:-
Servering i Tvättarbostaden
 
Fars byk på Mors dag den 29 maj kl 12-14, entré 20:-
Visning av tvätterimuseet 12.15
Kl.14.00 Widelands spelar i Tvättarbostaden - Servering
....
 
Öppet / Prel. Bykdagar 2016
21/2 12-14 Isbyk
24/4 12-14 Vårbyk - visning 12.15
26/5 18.00 Kvällsbyk
29/5 12-14 Fars byk på Mors dag
11 sep12-16 Konstbyken /prel.
16 okt 12-14 Höstbyk /prel.
6 nov 12-14 Gustav Adolf byken /prel.
 
Läs och se Lars Epsteins DN-blogg från isbyken 1 mars 2015
> http://blogg.dn.se/epstein/2015/03/01/isbyk-i-sista-sekunden/
 
Tvätterimuseet på uppdrag. Filminspelning av 1600-talstvätt. Velourfilm för Wasamuseet.
Lötsjön, Länna/Uppsala 19/2-16
 
Klicka på bilden
Flamländsk marknads- och tvättplats. 1620
Jan Brueghel d.ä. & Joos de Momper II.
Museo del Prado
 
Klicka på bilden
The Miraculuos Fall of Manna. Detalj.
Jacopo Robusti, kallad Tintoretto 1518-94
"Dagens gärning i konsten" R. Broby-Johansen 1970
....
 
Klicka på bilden
Se Affischen för Konstbyken 2015
- Mer om Konstbyken mm finns att finna i  > TVÄTTKORGEN
....
 
Hagalunds Tvätterimuseum / Vårby-Fittja hembygdsförening
Masmovägen 20-22 i Vårby
 
T-bana (röd) eller buss 172/740/865 till Masmo. 707 till Botkyrkavägen.
Promenad från Masmo 300 meter under Botkyrkaleden via Örbrinken ner
till Masmovägen vid Albysjöns strand.
Till vänster efter ca 100 meter på Masmovägen, där hänger tvätten på tork !
 
För beställning av gruppvisningar på andra tider kontakta
tvätterimuseets föreståndare Olle Magnusson
08/7742227, 070/3206892, olle@ollemagnusson.se
 
Olle Magnusson ©
Föreståndare för Hagalunds Tvätterimuseum
olle@ollemagnusson.se
www.ollemagnusson.se
www.hembygd.se/varby-fittja/
 
> Hagalunds Tvätterimuseum 20 år. En historieskrivning.
 
> Läs om Tvätt och Byk i länsstyrelseprojektet
   "Vårda vattendragen" i Götaland.
   http://www.vardavattendragen.se/vardavatten/SiteCollectionDocuments/
   faktablad-tvatt-byk-A4.pdf
....
Medeltida miniatyrer.
Övre: Tvätt.
Nedre: Bäddning på 1300-talet i Frankrike.
The Medieval Woman. Sally Fox. 1985.
Ur Medeltida Kvinnoliv. Stockholm 1987.
 
Jesusbarnet i tvättstugan. Träsnitt från tyskt kloster omkr. 1480.
Kleine Kulturgeschichte der Wäschepflege. Ilse Barleben 1951
        
"Das grosse Washfest vor der Stadt". Miniatyr, Nürnberg 1531.
Kulturgeschtichte des Waschens. Fred Bertrich 1966
Den Heliga Familjen tvättar och putti, små välnärda änglagossar,
hjälper till med hängningen. Kopparstick av Jacques Couché från 1700-talet.
Kulturgeschtichte des Waschens. Fred Bertrich 1966.
Efter en målning (se nedan) av italienske konstnären Francesco Albani (1578-1660).
 
Målning efter F. Albani
-
Tack till Marianne Nilsson för bilden på tvätterskorna nedan, som hon hittat på
Örebro Stadsarkiv. - Tvätterskor i mejeribyggnaden, 1890-tal.
Tipsa gärna om fler arkivbilder med tvättankytning, så kanske de också kan visas  här.                                                 
                                                                                                                                                    Bildkälla: Örebro Stadsarkiv/fotograf ?
Männen och maskinerna.
Tvättmästaren Ragnar Lindström, närmast, och sonen Rolf på Fittja familjetvätt, 1949.
Bildkälla: Olle Magnusson
....
 
> Läs om Tvätterimuseet i Vårt Huddinge nr 4/14 s.32-35
     http://www.huddinge.se/Global/kommun_och_politik/press_och_information/
     Informationskanaler/Vart_Huddinge_2014/vart-huddinge-4-2014-webb.pdf
 
Vad vi slipper idag? klicka på bilden

Recept på LAKELUT och SÅPA

LUT. Aska efter lövved (helst björk) övergjuts med kokhett vatten. En del aska
till två delar vatten. Efter ett dygn silas luten försiktigt från askan.
 
SÅPA. Ovanstående starka lut kokas ytterligare en timme. Därefter blandar man
i friskt och rent fett - en del fett till två delar lut. Detta kokas samman under
omrörning tills det stelnar. Det brukar ta omkring en timme. Häll över massan i
ett annat kärl och fortsätt röra tills den kallnat. Då ska såpan var färdig till
användning. /Årspraktika. Britt-Marie Hallbert 2008
 
Vad tjänade tvättarfamiljen?
Inkomsterna av s.k. stadstvätt var vid 1900-talets början cirka 30 öre/kilo och i
genomsnitt sägs tvätterierna på Södertörn ha klarat av cirka 200 kilo/vecka.
(Gustav Eriksson. "Minnen från hembygden", Haninge hembygdsgilles
medlemsblad 1997:4 /Sven Robertsson. Farsta Hembygdsnytt nr1/1998)
 
Inkomsten per vecka skulle i så fall ha varit cirka 60 kronor.
 
Enligt Kungliga Myntkabinettet har penningvärdet förändrats enligt följande:
För 60 SEK år 1905 kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för
3413 SEK år 2015 mätt med konsumentprisindex.
Och 60 SEK år 1905 motsvarade betalningen för en lika lång arbetstid som
36452 SEK år 2015 mätt med löneindex för manlig industriarbetare.
 
Varor och tjänster har därmed ökat 56 ggr i pris, samtidigt som lönen för en
löntagare idag är 607 ggr högre än tvättarfamiljens inkomster för samma
arbetstid. Inkomsterna av tvättandet torde med andra ord även i den tidens
mått mätt ha varit ganska beskedliga.
....
 
SURF - paket
I museets samlingar saknas ett paket SURF,
ett tvättmedel som min mor flitigt använde, vill jag påminna mig.
När jag i ämnet "surfade" på nätet, kom nedan länkade berättelse
om tvättmedelspoeter under min ögon! /Olle M
http://user.tninet.se/~jll006w/surfdikt.htm
....
 
  Tvätterskan
 
   Klocka,
   lilla beskäftiga tvätterska,
   som trippar bort med mina minuter
   i en stor tvättkorg,
   när kommer du åter
   med dagarna rena och vackra
   som tålmodigt manglade måltidsservietter ?
 
  Anna Rydstedt, ur Min punkt 1960
 
 
 
> Se bilder tagna av Magdolna Leyrer från bl.a. Isbyken 2012
      http://www.arkpix.com/smasmulor/w06/tvatt/galleri.htm
 
> se reportage från Höstbyken i Mitt i Huddinge/Botkyrka 22/10 2013
     http://www.mitti.se/?p=59054
....
 
STRYKJÄRNEN
> Mitt i Huddinge 21/10 2014, sid 28, följer upp "Epsteins STHLM" från 2013.
   Fortsätter sökandet efter strykjärnsforskare!
     http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mihu
     > gå till Arkiv 21/10 2014 sid 28
 
> se DN-Bloggen ”Epsteins STHLM” från Vårbyken 21/4 2013
     www.dn.se/blogg/epstein/2013/04/21/en-strykjarnsforskare-efterlyses-till-tvatterimuseet-vid-albysjon/
 
Strykjärnet som uppmärksammades i Epsteins blogg och DN-reportage fick hembygds- och
släktforskaren Stig Geber i Uttran att höra av sig med info om personerna vars namn fanns
ingraverade.
 
"Jag hittade ganska snabbt familjen men finner att det inte kan vara en bröllopsgåva till hustrun.
I Oxebo i Hallingeberg i Kalmar län fanns Bonden Erik Jönsson, född 1779-01-30 i Hallingeberg,
död 181307-02 i Oxebo i lungsot 34 år och 5 månader gammal gift 1810-09-27 i Blackstad med
Anna Stina Persdotter, född 1784-01-25. Hon kom 1810 från Blackstad.
Barn: Anna Sofia, född 1811-04-11 i Oxebo
Husförhörslängderna är delvis kladdiga och jag har inte kunnat följa
hustruns vidare öden."
 
Med anledning av detta kom jag att söka upp gården Oxebo strax utanför Gamleby och
träffade där familjen Anna Kling/Martin Rosén, som för några år sedan, tillsammans med
släktingar, blivit ägare till gården Oxebo. På en av bilderna här syns Anna och Martin med
barn, strykjärnet och hundar utanför gårdens äldsta byggnad från början av 1800-talet.
Troligen brukades strykjärnet i detta hus. Oxeby vattensåg från 1792, renoverad av
Hallingebergs hembygdsförening, snurrade också redan när Oxebos strykjärn fick sin
ingravering av den 28/8 1812. För 201 år sedan!
 
Men frågan återstår: Av vilken anledning lät Oxebos tidiga 1800-talspar ingravera sina namn i
strykjärnet?  //text o foto Olle Magnusson 21/5 2013
 
För större bilder: högerklicka > välj Visa bild el. använd annan förstoringsmetod
....
 
Tvättarbostället Hagalund - Sveriges första tvätterimuseum
/Olle Magnusson
Särtryck ur Sörmlandsbygden 1997.
Finns nu åter till försäljning, 20 sidor, A4, endast 20:- ,
i Tvättarbostaden eller via

varbyfittjahbf@gmail.com

Vårby-Fittja hembygdsförening
Klicka på bilden
 
 
Hagalunds Tvätterimuseum / Vårby-Fittja hembygdsförening
Masmovägen 20-22 i Vårby 
 
Verksamheten i Vårby-Fittja hembygdsförening stöds av Huddinge kommun
och Studieförbundet Vuxenskolan, Huddinge
 
Vårby-Fittja hembygdsförening är medlem i Sveriges hembygdsförbund
www.hembygd.se/stockholm/varbyfittja
 
Hagalunds Tvätterimuseum/Vårby-Fittja hembygdsförening är medlem i ArbetSam,
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
www.arbetsam.com
 
Arbetets Museum, Norrköping
www.arbetslivsmuseer.se
....
 
> TVÄTTKORGEN
   Leta i Tvättkorgen efter Arkiverat om
   MUSEET - Länkat om TVÄTT, TVÄTTERIER
   och HAGALUNDS TVÄTTERIMUSEUM
 
T.v.Olle M sågar upp sköljvaken. Foto Eva PM, 2/3 2011 - 45 cm is.
22/2 2013. 27 cm is, varav endast 9 cm kärnis, resten snö-is.
21/4 2013. Isen gick upp på Albysjön.
19/2 2014. En tunn nyis  som varken bär tvätterskor eller skrinnare.
1/3  2015. Isbyken genomfördes och isen bröt upp.
17/2 2016 Axel M sågar upp isvaken på Albysjön. 17 cm kärnis. (T.h.)